nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

A "Gyermekek Evangéliumi Tanítása" tanfolyamok oktatási programja

A "Gyermekek Evangéliumi Tanítása" oktatási programját a CEF/VISZ fejlesztette ki és 3 fokozatú intenzív tanfolyamon kínálja.

 • GYET 1-es: Miért és hogyan hirdessük a gyermekek között az evangéliumot? (40 óra)
 • GYET 2-es: Hogyan tanítsuk a hívő gyermekeket, hogy a lelki életben növekedjenek? (36 óra)
 • GYET 3-as: Tanulmány a gyermekről; tanítási ötletek, ismétlés, barkácsolás (30 óra)

Szeretne-e:

 • részt venni a tanfolyamon?
 • meghívni oktatókat a VISZ-től, hogytartsanak képzést a gyülekezetében?
 • meghívni másokat egy ilyen tanfolyamon való részvételre?

A tanfolyamot azoknak tartjuk,

 • akik szeretnék elkezdeni a gyermekek között hirdetni az evangéliumot;
 • akik vágynak arra, hogy hatékonyabban taníthassák Isten Igéjét a gyermekeknek.

Mit nyújt a tanfolyam?

 • Bibliai ismereteket a gyermekek közötti szolgálathoz.
 • Gyakorlati útmutatást az evangélium megfelelő szinten történő oktatására gyermekek között.
 • Bevált módszereket és ötleteket egy vonzó gyermekóra programjához.

Ezenkívül még felfedezheti…

 • a többi hallgatóval való közösség áldását;
 • a tanfolyam alatti gyakorlati feladatok és értékelés jótékony hatásait;
 • annak örömét, ha gyermekeket nyerhet meg Krisztusnak.

Melyek a GyET 1 tanfolyam tantárgyai?

 • A Biblia tanítása a gyermekekről.
 • A tanító.
 • Az evangélium üzenetének áttekintése.
 • A bibliai lecke előkészítése és tanítása.
 • A lelki gondozói beszélgetés.
 • Az újonnan megtért gyermek bátorítása.
 • Fegyelmezés.
 • Aranymondás tanítása a bibliaórákon.

Hogyan tehető érdekessé a gyermekóra programja?

 • Bibliaversek tanítása.
 • Énekek tanítása.
 • Szemléltető eszközök a tanításban.
 • Ismétlő játék.

Általános információk

A részvétel feltételei:

 • Legyen újjászületett keresztyén.
 • Legalább 17 éves.
 • Legyen kész részt venni az összes órai tevékenységben, a házi feladatok elkészítését is vállalja.
 • Aláírásával elfogadja a  VISZ hitvallását és Tantétel-védelmi Irányelvét .
 • Vállalja, hogy felekezete, gyülekezete semmiféle speciális tanítását, gyakorlatát nem terjeszti, arról a szolgálat többi résztvevőjét nem igyekszik meggyőzni.

Vendégként nem lehet részt venni a tanfolyamon.
Az 1-es tanfolyam 40 órás, amelyet hétvégeken vagy heti egy alkalommal, este tartunk.
Minden hallgató, aki a követelményeknek megfelelően elvégzi a tanfolyamot, oklevelet kap.

Egy 20 év óta vasárnapi iskolai tanító, az1-es tanfolyam elvégzése után így tett bizonyságot:
"Most értettem meg igazán, mit jelent az evangéliumot hirdetni a gyermekek között,
illetve hogyan lehet ezt a gyakorlatban is megtenni."

bibliaA ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.
Máté 18,14